جلسه اندیشه ورزی

جلسه اندیشه ورزی گروه مستند روایت فتح

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، این جلسه که با حضور آقایان سیدمحمدیاشار نادری، اسماعیل براری، مرتضی شعبانی، علی اصغر داودآبادی فراهانی، مجید ذوالفقاری، محمدرضا ابوالحسنی، روح…

یکشنبه, اردیبهشت 5, 1400 - 16:56