گالری

معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشقمعرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشقمعرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی…

سه شنبه, مهر 23, 1398 - 10:22
معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

برخی از موضوعات این جشنواره شامل این موارد است : نقش انقلاب اسلامی در مقابله با استعمار و استکبار جهانی و احیای هویت ایرانی-اسلامی – پرداختن به مسئله مقاومت در قالب مفاهیم مختلف چون مقاومتفرهنگی،…

دوشنبه, شهریور 1, 1395 - 11:25
معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

برخی از موضوعات این جشنواره شامل این موارد است : نقش انقلاب اسلامی در مقابله با استعمار و استکبار جهانی و احیای هویت ایرانی-اسلامی – پرداختن به مسئله مقاومت در قالب مفاهیم مختلف چون مقاومتفرهنگی،…

دوشنبه, شهریور 1, 1395 - 11:24
معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

حضور سرپرست سازمان ورزش برخی از موضوعات این جشنواره شامل این موارد است : نقش انقلاب اسلامی در مقابله با استعمار و استکبار جهانی و احیای هویت ایرانی-اسلامی – پرداختن به مسئله مقاومت در قالب مفاهیم…

دوشنبه, شهریور 1, 1395 - 11:24