ویژه برنامه تلویزیونی «میراث مرتضی»

شنبه, 01/21/1400 - 21:21

ویژه برنامه تلویزیونی «میراث مرتضی»

 

ویژه برنامه تلویزیونی «میراث مرتضی»، کاری از بنیاد فرهنگی روایت فتح به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی تهیه و تولید شده است. هر ساله مراسمی به این مناسبت برگزار می شد که در سال جاری نیز بنا بر برگزاری چنین مراسمی بود، اما با توجه به وضعیت قرمز استان تهران برگزاری این مراسم در قالب یک ویژه برنامه تلویزیونی صورت گرفت.