مستند سینمای اشراقی

چهارشنبه, 02/15/1400 - 15:13

مستند سینمای اشراقی

 

در این مستند یکساعته در گفتگو با اسماعیل براری فیلمساز، مدرس و از همکاران شهید آوینی پیرامون سینمای اشراقی گفتگو می شود، این مستند آموزشی در خلال بیست و هشتمین بزرگداشت شهید مرتضی آوینی و برنامه میراث مرتضی توسط بنیاد فرهنگی روایت فتح تهیه و تولید و روی آنتن رفته است.