معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

دوشنبه, 06/01/1395 - 11:24

معرفی هیئت داوران بخش عکس نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشق

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

حضور سرپرست سازمان ورزش برخی از موضوعات این جشنواره شامل این موارد است : نقش انقلاب اسلامی در مقابله با استعمار و استکبار جهانی و احیای هویت ایرانی-اسلامی – پرداختن به مسئله مقاومت در قالب مفاهیم مختلف چون مقاومتفرهنگی، مقاومت اقتصادی، مقاومت علمی، مقاومت سیاسی و مقاومت نظامی – توجه به شخصیتهای تاریخ معاصر ایران با محوریت مقاومت در مقابل استعمار، استکبار و استبداد همچون حضرت امام خمینی (ره)، شهید آیت ا… مطهری، شهید بهشتی، شهید آیت ا… مفتح، شهید شیخ فضل ا… نوری، شهید آیت ا… مدرس، شهید نواب صفوی، شهید آیت ا…سعیدی، شهید آیت ا… غفاری، شهید هاشمی نژاد (علیهم الرحمه) و… – پرداختن به شخصیت های مبارز عرصه مقاومت با تاکید بر نقش مستضعفان و آزادی خواهان در سطح جهان همچون مالکوم ایکس، راشل کوری، نلسون ماندلا، ادواردو آنیلی، احمدشاه مسعود و … – طلایه داران عصر حاضر در حوزه مقاومت مانند سیدحسن نصرا…، سردار قاسم سلیمانی، آیت ا… شیخ عیسی قاسم، شیخ ابراهیم زکزاکی، عبدالمالک الحوثی، شهید آیت ا… نمرباقرالنمر، شهید عماد مغنیه، شهید سیدعباس موسوی، شهید آیت ا… سید محمدباقر صدر، شهید آیت ا… محمدباقرحکیم، امام موسی صدر و … – نگاهی نو و عزت آفرین به دفاع اقوام مختلف کشور و شخصیت های مبارز و قهرمانانی چون شهیدرئیس علی دلواری، میرزاکوچک خان جنگلی، ستارخان، باقرخان، میرمهنا، ناصردیوان کازرونی، دیاقلی سورانی، شیخ محمدخیابانی و … – اقتباس از آثار برتر ادبیات پایداری مانند نورالدین پسر ایران، وقتی مهتاب گم شد، گلستان یازدهم، دخترشینا، بابانظر، عباس دست طلا، اینک شوکران، لشگر خوبان، آن بیست و سه نفر، من زنده ام، خاطرات عزت شاهی، خاک های نرم کوشک، پایی که جا ماند، تن تن و سندباد و … – مقاومت مسلمان در کشورهای مختلف منطقه و بیداری اسلامی در مقابله با اندیشه های وهابی و سلفی، افکارتروریستی تکفیری در کشورهای در کشورهای مختلف همچون سوریه، یمن، عراق، لبنان، افغانستان و … بسیج آقای میرجلیلی در مراسم راهپیمایی 13 آبان 1396