پرینت

نشست بی تو پریشانم در به نشر

با حضور زینب پاشاپور
بی تو پریشانم 12

نشست نقد و برسی کتاب بی تو پریشانم با حضور زینب پاشاپور نویسنده کتاب و امیر اسماعیلی در اشارات به نشر برگزار می‌شود

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، نشست نقد و برسی کتاب بی تو پریشانم با حضور زینب پاشاپور نویسنده کتاب و امیر اسماعیلی روز یکشنبه 26 اردیبهشت‌ماه ساعت 14 با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با مشارکت و همکاری اشارات به نشر برگزار می‌شود.