کتاب/خاطرات شهدا/بنیاد روایت

انتشار خاطرات سردار شهید «حسن باقری» به روایت مادرش

کتاب خاطرات سردار شهید «حسن باقری» به روایت مادرش «کبری افشردی» به قلم فرزانه مردی به تحریر در آمده که به زودی توسط انتشارات روایت فتح منتشر می‌شود.